SOMOURE'S

fer moviment SV, somoure’s / moure’s lleument (una cosa que descansa feixugament sobre una altra, que està fortament aguantada per una altra) (R-M, *)

L’antena ha fet moviment i ara és torta; caldrà redreçar-la / Aquella casa va fer moviment, per això té la paret tota esquerdada (R-M, *)