SOMIAR

estar amb els angelets SV, dormir, somiar (IEC)

Vaig adormir-me immediatament de ficar-me al llit; a les onze, quan tu vas telefonar-me, ja estava amb els angelets / És al llit fa estona, ja deu ser amb els angelets (També s’usa amb el verb ésser) (R-M, *)

dormir amb els angelets (p.ext.)