SOLVENT

tenir per perdre SV, posseir béns (R-M)

Ell rai que té per perdre; li és igual que el multin / No li posen un plet perquè saben que no té per perdre; si fos ric no el deixarien tan tranquil (R-M)

tenir per respondre, tenir a on agafar

anar calent d’armilla (p.ext.), tenir bon diner (p.ext.)

tenir per respondre SV, posseir béns (R-M)

Li han concedit el crèdit perquè saben que té per respondre i que és segur que cobraran (R-M)

tenir per perdre, tenir a on agafar

anar calent d’armilla (p.ext.), tenir bon diner (p.ext.)