SOLUCIONAR

sortir a camí SV, trobar una solució (R-M)

Cal que ens espavilem i que sortim a camí; no podem allargar més aquesta qüestió / Això que em proposes pot ésser la solució; em sembla que per fi hem sortit a camí (També s’usa amb el verb eixir) (R-M)

trobar sortida, arribar a bona fi, veure el cel obert

trobar sortida SV, trobar una solució

Cal que ens espavilem i que trobem sortida; no podem allargar més aquesta situació (R-M)

sortir a camí, veure el cel obert