SOLTER

per merèixer SP, que no ha contret compromís matrimonial / lliure de compromís matrimonial / expressió aplicada a la persona, especialment a la noia, en estat de casar-se i lliure de compromís matrimonial (R-M, IEC, EC)

Té un fill casat i dues filles per merèixer que ja són bastant grans i no gaire agraciades / Té una filla per merèixer (R-M, IEC)

quedar per a vestir sants (p.ext.), quedar per tia (p.ext.), sense compromís (p.ext.)

quedar per a vestir sants SV, quedar solter (IEC)

És tan exigent i fet a la seva que es quedarà per a vestir sants / No li agrada cap dels seus pretendents; si va fent així potser es quedarà per vestir sants (IEC, R-M)

quedar per tia

quedar per vestir sants (v.f.), per merèixer (p.ext.)

quedar per tia SV, una dona, quedar soltera / quedar fadrina una dona (IEC, EC)

No es va voler casar i ha quedat per tia

quedar per a vestir sants

per merèixer (p.ext.)

sense compromís SP, que no s’ha compromès amb ningú per casar-s’hi o mantenir-hi una relació estable

No té parella, està sense compromís

per merèixer (p.ext.)