SOLLEVAR

girar el ventrell (a algú) SV, fer oi, produir ganes de vomitar / provocar nàusees, fer fàstic (IEC, A-M)

Aquella olor tan fastigosa em va girar el ventrell (També s’usa amb els verbs regirar i remoure, i amb el nom ventre)

regirar l’estómac (a algú), regirar els esperits (a algú)

treure les tripes per la boca (p.ext.)