SOLEMNITAT

haver-hi altar fumat i missa de tres SV, haver-hi gran festa, solemnitat grossa / haver-hi gran ostentació amb motiu d’una festa, boda, etc. (A-M, R)

En nom seu hi va haver altar fumat i missa de tres

repicar les campanes (p.ext.), fer festa grossa (p.ext.)

[Mall., Men. (A-M)]