SOLDAT

carn de canó SN, tropa inconsideradament exposada a l’acció de l’enemic / es diu fam. d’un soldat que va a la guerra (EC, Fr)

Pot venir un moment en què tots ens convertim en carn de canó; la guerra no té miraments / Jo no estic disposat a ésser la carn de canó dels seus propòsits (R-M)

a primera línia (p.ext.)

soldat de peu SN, soldat del cos d’infanteria (EC)

En Miquel ja és un soldat de peu

soldat ras (p.ext.)

soldat desconegut SN, combatent no identificat mort en el camp de batalla, convertit en símbol dels morts en combat per una nació (EC)

En aquella ciutat van construir un monument al soldat desconegut

camp de l’honor (p.ext.)

soldat ras SN, soldat que no té cap grau ni distinció (IEC)

El coronel anava acompanyat d’un soldat ras

soldat de peu (p.ext.), del cigró (p.ext.)