SOLAMENT

no…més que SQ, solament / no altra cosa que… (Fr, *)

No tinc més que pa (Fr)

no…sinó

només que SAdv, en el cas que; si (R-M)

Només que li ho demanis, estic segur que t’ho concedirà (R-M)

solament que, sols que

solament que SAdv, n’hi ha prou que, és suficient que (EC)

Solament que m’ho diguis, vindré (EC)

només que, sols que

sols que SAdv, conjunció que introdueix una frase indicadora d’una condició suficient (A-M)

Sols que no plogui, ja sortirem

només que, solament que

tan solament SAdv, locució intensiva de solament (A-M)

Tan solament amb dues capes de pintura ja en tindrem prou / Ni tan solament sabia escriure (*, EC)

tan sols, tot just

tan sols SAdv, locució intensiva usada per a indicar «solament»

Tan sols m’agraden les pizzes sense tomàquet

tan solament, tot just

tot just SAdv, no més de, només, solament (IEC)

Em pensava que seríem molts, però tot just érem deu / Aquesta criatura tot just camina / Tot just són les vuit (R-M, IEC, EC)

amb prou feines, no…sinó, a penes, tan sols, tan solament