SOL·LÍCIT

parèixer el capellà de les roques SV, locució emprada per a referir-se a les persones extremament sol·lícites en les salutacions (EC)

Sempre és molt efusiu quan ens trobem, pareix el capellà de les roques

ésser un plasta (p.ext.)