SOFRIR

fer-se’n tres pedretes SV, sofrir pequí greu, costar car a algú (A-M)

De qualsevol cosa, sempre se’n fa tres pedretes; és una patidora nata

costar car (a algú), fer-se’n l’estella, fer-se’n set pedres

arribar a les tres pedretes (p.ext.), estar a les tres pedretes (p.ext.)

[Vallès, Penedès (A-M)]

patir mort i passió SV, patir molt / sofrir cruelment (R-M, IEC)

Per a poder trobar una feina digna, avui dia es pateix mort i passió / Abans no vaig solucionar aquell afer, vaig sofrir mort i passió; sort que ja està passat (També s’usa amb el verb sofrir) (*, R-M)

sofrir mil morts, passar els set calzes d’amargura, passar penes i fatics, passar el pelegrí, passar per tot, suar sang

tenir pell morta (p.ext.)