SOCIAL

presentar (algú o alguna cosa) en societat SV, donar a conèixer algú o alguna cosa a la societat

En complir els divuit anys la Maria fou presentada en societat amb una festa tota plena de luxes

posar (algú) de llarg, donar a conèixer (alguna cosa, a algú)

entrar en el món (inv.)