SOBRETOT

més que més SQ, amb més motiu o raó / sobretot, amb més motiu (R-M, EC)

M’interessen els llibres d’història, més que més aquest que és d’història local (R-M)

quant més, per damunt de tot

per damunt de tot SP, sobrepassant tota altra cosa (R-M)

El que cal, per damunt de tot, és ésser honestos (També s’usa amb la forma per sobre de tot) (R-M)

més que més, en primer lloc

abans de tot (p.ext.)