SOBRETAULA

de sobretaula SP, durant el temps que els comensals queden a taula després de menjar / durant el dit temps i estant a taula (*, A-M)

Van tenir una conversa de sobretaula / És un programa de sobretaula

fer sobretaula (p.ext.), fer-la petar (p.ext.), passar el rosari (p.ext.), arreglar el món (p.ext.)