SOBRER

ben comptats SA, passant del nombre que es diu (R-M)

No hi han estat poc, no; van viure-hi quatre anys ben comptats, en aquell pis / El preu d’aquesta camisa no arriba a dues mil ben comptades (R-M)

i remitjó (p.ext.), i repicó (p.ext.), i les dents (p.ext.), amb escreix (p.ext.), i tants (p.ext.), i escaig (p.ext.), i busques (p.ext.)

de massa SP, sobrer / dit per a referir-se a algú o a alguna cosa que sobra (R-M, *)

Encara els que hi ha hi són de massa / Anem-nos-en, que aquí hi som de massa (A-M, EC)

de més, de propina, més del compte

[Solsona (A-M)]

de més SP, inútil, sobrer (A-M)

M’havies dit quatre, però n’he comptat dos de més per si algú altre se’ns afegeix a darrera hora; potser vindran la Maria i en Jaume / Aquest comentari ha estat de més (R-M, *)

de propina, de massa, més del compte

de més a més (v.f.)

de propina SP, més del just / com a afegitó (R-M, EC)

Li han posat gairebé mig quilo de patates de propina (R-M)

de més, de massa, més del compte

de troba (p.ext.), de trobadures (p.ext.)

i busques SConj, que passa del nombre dit (R-M)

Si t’ha dit que li costa un milió, ja veuràs com ell en traurà dos… i busques (R-M)

i tants, i les dents, i repicó, i remitjó, i escaig

ben comptats (p.ext.)

i escaig SConj, expressió usada per a referir-se a la fracció que excedeix una quantitat expressada en un nombre rodó

Cent pessetes i escaig (EC)

i repicó, i busques

ben comptats (p.ext.)

i les dents SConj, que passa del nombre dit (R-M)

Diu que té vint anys?… i les dents! Ja fa anys que els va complir (R-M)

i busques, i tants, i repicó, i remitjó

ben comptats (p.ext.)

i remitjó SConj, que passa del nombre dit (R-M)

Va posar-hi tres quilos i remitjó; gairebé no li cabia al cistell (R-M)

i repicó, i busques, i tants, i les dents

ben comptats (p.ext.)

i repicó SConj, que passa del nombre que s’ha dit (R-M)

Diu que només n’ha menjats vuit? I repicó! Si no para d’agafar-ne! (R-M)

i remitjó, i busques, i tants, i les dents, i escaig

ben comptats (p.ext.)

i tants SConj, que passa del nombre que s’ha dit (R-M)

Diu que van anar-hi vint-i-tants convidats / Van convidar uns dos-cents i tants amics i coneguts (Normalment va precedida de numerals que denoten desenes o centenes) (R-M, *)

i busques, i les dents, i repicó, i remitjó

ben comptats (p.ext.)

més del compte SQ, sobrerament / inútil, sobrer (R-M, *)

Ací hi ha tres quilos més del compte; s’han equivocat (R-M)

de massa, de més, de propina