SOBREPOSAR-SE

fer el cor fort SV, procurar tenir valor / sobreposar-se a les adversitats amb la força de la voluntat (R-M, IEC)

Estava molt aclaparat, però va haver de fer el cor fort i procurar ajudar els altres / Va intentar de fer el cor fort, però no resistí sense defallir la visió de la tragèdia (R-M)

tirar (alguna cosa) coll avall

treure forces de flaquesa (p.ext.), fer de la garra pota (p.ext.), aguantar el cop (p.ext.), parar el cop (p.ext.)

tirar (alguna cosa) coll avall SV, admetre / fer-se superior a les adversitats, als obstacles (R-M, *)

Intenta tirar les penes coll avall / No és fàcil conformar-se a les contrarietats; això que ara li passa, no pot tirar-s’ho coll avall (S’usa amb noms que denoten decepcions, penes, problemes, etc. com a complement) (*, R-M)

fer el cor fort