SOBREPASSAR

emportar-se’n la palma SV, sobrepassar els altres en males qualitats, en accions reprovables

Per impuntual, tu te n’emportes la palma! Arribaràs a l’hora cap dia? (També s’usa amb el verb endur-se)

cobrir-se de glòria (p.ext.)

fer llarg (d’alguna cosa) SV, passar del just, en una previsió, en un pressupost, etc.

Vam fer llarg d’espelmes, però així en tindrem per a tot l’any vinent / Amb el menjar és millor fer llarg que no pas quedar-se curt / Aquesta setmana no cal anar a comprar Hem fet llarg / Hem fet massa llarg, no ho podrem vendre tot (També s’usa amb els quantificadors massa, molt, etc. en posició preadverbial. El complement és opcional)

tirar llarg, fer botifarra

fer curt (d’alguna cosa) (ant.), tirar curt (ant.), ben bo (p.ext.)

tirar llarg SV, passar del just, en una previsió, en un pressupost, etc. (EC)

En calcular les racions ja cal que tiris llarg perquè és probable que vingui més gent del compte; que no falti menjar / Ja cal que tiris llarg en calcular les racions (R-M, EC)

fer llarg (d’alguna cosa), fer botifarra

fer curt (d’alguna cosa) (ant.), tallar curt (ant.), tirar curt (ant.), tirant llarg (p.ext.), ben bo (p.ext.)