SOBREMENJAR

afartar-se com un porc SV, menjar excessivament o de manera indecorosa (A-M)

En el convit es va afartar com un porc i l’endemà tenia un mal de panxa horrorós

menjar com un porc, menjar com un carreter

menjar com un ocellet (ant.), menjar com un pardalet (ant.), ésser un porc malfart (p.ext.)