SISTEMÀTICAMENT

per principi SP, sistemàticament / d’una manera sistemàtica (Fr, *)

La meva filla té per principi contestar malament

per sistema

per sistema SP, d’una manera sistemàtica (IEC)

Quan es despulla, per sistema deixa tota la roba escampada a terra

per principi

per un seguit (p.ext.), de costum (p.ext.), en general (p.ext.)