SINGULAR

ésser tal com Déu l’ha fet SV, expressió usada per a excusar els errors, les inconveniències, etc., d’algú, atenent la seva ingenuïtat, la seva escassesa d’enteniment, etc. (EC)

No tinguis cap esperança que canviï de manera de comportar-se; és tal com Déu l’ha fet i no s’acomoda a res / És tal com Déu l’ha fet; ben pocs el comprenen (També s’usa amb la forma ésser com Déu l’ha fet) (R-M)

fet a la seva, ésser d’allò que no hi ha

fet a la seva SA, que té un caràcter singular

És tan fet a la seva que mai no ens posem d’acord

ésser tal com Déu l’ha fet

a la seva manera (p.ext.), trencar el motlle (p.ext.), arrimat a la seva (p.ext.), agarrat a la seva (p.ext.)