SINECURA

ésser carn sense ossos SV, (ésser un) treball en què tot és benefici / (ésser un) càrrec de molt rendiment i poc treball (R-M, IEC)

Li han donat un càrrec que és carn sense ossos; la feina és poca i molt ben pagada (R-M)

no trencar-se cap os (en alguna cosa) (p.ext.)