SINCER

dir tot el que fa al cas SV, dir tot el que cal dir, encara que sigui desagradable (EC)

És una persona que sempre diu tot el que fa al cas

dir les coses tal com són, dir les coses pel seu nom, portar el cor a la boca, no tenir pèls a la llengua, parlar en plata