SIMULAR

fer el bus (a algú) SV, simular reverència i humilitat / fer demostració de reverència, adular aparentant humilitat (Fr, EC)

Els alumnes deien que per aprovar la seva assignatura havien de fer el bus al professor

fer la pilota (a algú)

fer el desentès SV, fer algú com aquell que no sent o no entén el que hom li diu, com aquell que no veu (algú o alguna cosa), no donar-se per al·ludit (EC)

Sempre que criden a treballar, ell fa el desentès

fer l’orni, fer el sord, fer l’angelot, fer el sonso, com aquell qui no hi sent

fer el met SV, fingir, algú, per conveniència que no està al cas de res, fer el beneit (EC)

Sempre fa el met quan ha fet alguna dolenteria

fer el paper de met, fer el dissimulat, fer el suec, fer el pagès, fer el pau

fer el pagès SV, fer l’ignorant per evitar-se molèsties o compromisos (A-M)

No facis el pagès i digues qui ha estat el responsable d’això

fer el met, fer el pau, fer el paper de met, fer el dissimulat, fer el suec

fer el paper de met SV, fer el paper de qui no s’adona de res / fingir, algú, per conveniència que no està al cas de res, fer el beneit (IEC, EC)

Ell fa el paper de met però sap més coses del que no ens pensem

fer el met, fer el dissimulat, fer el suec, fer el sord, fer orelles de marxant, fer el pagès, fer el pau

fer el sonso (p.ext.)

fer el pau SV, simular estupidesa (Fr)

Deixa de fer el pau i torna a la feina

fer el met, fer el pagès, fer el paper de met, fer el dissimulat, fer el suec

fer el sonso SV, fer el desentès o el beneit (A-M)

No li agrada gaire treballar: quan li demanen ajuda sempre fa el sonso

fer el desentès

fer orelles de marxant (p.ext.), fer el paper de met (p.ext.), tancar l’orella (a alguna cosa) (p.ext.)

fer el sord SV, fingir no oir o obrar sense atendre allò que altri diu (A-M)

Ha fet veure que no el sentia, ha fet el sord

fer orelles de marxant, fer l’angelot, ésser sord (a alguna cosa), fer el dissimulat, fer el paper de met, tenir les orelles a cal ferrer

fer el distret (p.ext.), fer-se el longuis (p.ext.)

fer l’angelot SV, fer el sord o el desentès / fingir no oir o obrar sense atendre allò que altri diu (EC, *)

Quan li ho han preguntat, ha fet l’angelot i no ha donat cap resposta satisfactòria

fer el desentès, fer el sord, sentir ploure, sentir els quarts i les hores no, fer el suec, fer orelles de marxant

fer orelles de marxant SV, (algú) fer el sord, fingir que no sent allò que li diuen, fer com si no ho sentís (A-M)

L’ha sentit però no respon, fa orelles de marxant

fer el sord, fer com qui no ho veu, fer el paper de met, fer l’angelot, tenir les orelles a cal ferrer