SIMPLEMENT

només que SAdv, tan sols que, simplement

No és que no hi vulgui anar, només que no acabo de trobar-me del tot bé

sols que