SIMPATITZAR

caure bé (a algú) SV, agradar / ésser agradable (a algú) (R-M, A-M)

És una persona molt agradable i a tothom cau bé / La Maria em cau bé / Aquest amic teu es veu molt bona persona, em cau molt bé (També s’usa amb els quantificadors bastant, força, molt, etc. en posició preadverbial) (R-M, *, *)

caure en grat (a algú), caure en gràcia (a algú)

caure malament (a algú) (ant.), ben parit (p.ext.)

donar una culleradeta de mel (a algú) SV, fer una cosa molt agradable per obtenir simpatia o beneficis (R)

És molt simpàtic. Dóna a cada un una culleradeta de mel (R)

[Mall.]