SILENCI

mut i Callosa SCoord, expressió per a imposar silenci; Callosa és el nom d’un poble, i s’usa ací per fer un joc de paraules amb el radical de «callar» (A-M)

Tu, mut i Callosa, que ningú no t’ha demanat l’opinió

muts i a la gàbia

[Val. (A-M)]

muts i a la gàbia SCoord, fórmula per a imposar silenci (Fr)

Ara prou xerinola!; muts i a la gàbia!, que és hora de posar-se a la feina / Muts i a la gàbia!, i a dormir, que ja és molt tard (També s’usa amb la forma mutis i a la gàbia) (R-M)

ni una paraula

mut i Callosa (Val.)

ni una paraula SConj, res / cap comentari (R-M, *)

No vull sentir ni una paraula entorn d’aquest tema (S’usa en contextos negatius)

muts i a la gàbia

no sentir-se ni un piu O, no sentir-se res (IEC)

Allà dalt de la muntanya no se sentia ni un piu / No se sentia ni piu / Calleu tots; no vull sentir ni piu! (També s’usa amb la forma no sentir ni piu) (*, EC, *)

no sentir-se ni una mosca, sentir-se volar una mosca

ésser un galliner (ant.), no dir ni piu (p.ext.), silenci sepulcral (p.ext.)

no sentir-se ni una mosca O, haver-hi un silenci absolut (A-M)

Eren les quatre de la matinada i no se sentia ni una mosca

no sentir-se ni un piu, sentir-se volar una mosca

ésser un galliner (ant.), silenci sepulcral (p.ext.)

sentir-se volar una mosca O, haver-hi silenci (Fr)

Hi havia un silenci que s’hauria sentit volar una mosca / Aquella casa era tan silenciosa que es podia sentir volar una mosca (IEC, *)

no sentir-se ni una mosca, no sentir-se ni un piu

ésser un galliner (ant.), silenci sepulcral (p.ext.)

silenci sepulcral SN, silenci total / silenci absolut (IEC, EC)

La tristesa dels assistents al funeral es reflectia en el silenci sepulcral que agombolava la sala

sentir-se volar una mosca (p.ext.), no sentir-se ni un piu (p.ext.), no sentir-se ni una mosca (p.ext.)

tancar el bec SV, (fer) silenci / abstenir-se de parlar (Fr, *)

Tanca el bec! / Després de les intervencions del grup opositor, el president va tancar el bec (Fr, *)

acopar el bec, no desplegar els llavis, no dir mot, no dir ni mu, no dir ni piu, no obrir boca

obrir la boca (ant.), tancar la boca (a algú) (inv.)

toc de queda SN, toc militar de silenci, al vespre, en una caserna o un campament (EC)

Quan estava fent el servei militar a les nou donaven el toc de queda i tot havia de quedar en silenci absolut

toc de retreta (p.ext.)