SIGNIFICAT

sentit literal SN, sentit que posseeix una locució o un gir atenent als significats individuals i a la combinació dels seus components (IEC)

Aquesta expressió no és frase feta perquè s’entén en sentit literal

sentit figurat (ant.), sentit propi (p.ext.)

sentit propi SN, significat originari d’un mot, en oposició a altres significats (IEC)

Digueu si les següents expressions s’entenen en sentit propi o en sentit figurat

sentit figurat (ant.), sentit literal (p.ext.)