SIGNIFICAR

voler dir SV, significar / una cosa ésser senyal d’una altra (EC, *)

El senyal que hi ha al final de la pàgina vol dir que ja és corregida / Què vol dir, aquesta sigla? / En francès, «frère» vol dir «germà» (R-M, Fr, EC)

en senyal (d’alguna cosa) (p.ext.), donar-li entenent (alguna cosa, a algú) (p.ext.)