SIGNIFICANT

en senyal (d’alguna cosa) SP, significant / com a mostra d’alguna cosa (R-M, *)

Diu la cançó que «a la taverna d’en Mallol han tancat les portes en senyal de dol» / Posa-rem la bandera al balcó en senyal de la nostra adhesió a la diada (R-M)

voler dir (p.ext.)