SESSIÓ

sessió golfa SN, dit per a referir-se a una projecció cinematogràfica, representació teatral, reunió, etc., que se celebra més enllà de l’horari habitual

Anirem al cinema a la sessió golfa

[golfo: mot no registrat a l’IEC]