SERVILMENT

de genolls SP, servilment, humiliant-se (IEC)

Ell voldria que li ho demanessin de genolls; però no estan disposats a suplicar, sinó a exigir / Sempre va de genolls per obtenir càrrecs millors (R-M, EC)

posar-se de genolls en terra (p.ext.), ficar els genolls en terra (p.ext.)