SERVEI

els bons oficis SD, gestions que hom fa a favor d’algú recomanant-lo, interposant la seva influència personal, etc. (EC)

Ell obtingué la plaça gràcies als bons oficis del president / Mercès als bons oficis del meu amic, vaig obtenir el que sol·licitava (IEC, Fr)

prestació social substitutòria SN, servei civil dels objectors de consciència (EC)

No vull fer la mili, així que faré la prestació social substitutòria

servei social substitutori, servei civil

servei militar (p.ext.), objector de consciència (p.ext.), objecció de consciència (p.ext.)