SEQÜELA

mal deixat SN, conseqüència d’una malaltia / ròssec d’una malaltia (R-M, A-M)

Aquest dolor que sents és un mal deixat; prové de la infecció que vas patir temps endarrere / La grip té mal deixat (R-M, EC)

mal vell (p.ext.)