SEPARAR-SE

anar cadascú pel seu costat O, separar-se / ésser d’opinions discordants, obrar amb independència l’un de l’altre, especialment els qui haurien d’anar d’acord (R-M, *)

Van decidir anar cadascú pel seu costat, ja que no s’avenien / Crec que el millor que podrien fer és anar cadascú pel seu costat: si no s’han entès mai! / Tan inseparables que eren, ara van cadascú pel seu cantó (També s’usa amb la forma anar cadascú pel seu cantó) (R-M, R-M, *)

partir peres, anar cadascú pel seu vent, tirar cadascú pel seu cantó

anar cadascú pel seu vent O, separar-se, desavenir-se / cadascú de la seva part (R-M, A-M)

No es consulten mai res; van cadascú pel seu vent (R-M)

anar cadascú pel seu costat

per separat (p.ext.)

fer casa a part SV, separar-se aquells que vivien plegats (IEC)

Com que es passaven el dia discutint han decidit fer casa a part: ell se n’anirà a una pensió

fer lliga a part SV, no formar part del grup general (R-M)

Ells tres no vénen amb nosaltres; sempre fan lliga a part (R-M)

obrir les files SV, en les files de soldats, fer que hi hagi més distància entre dos homes (EC)

Cadets! Obrin les files i circulin!

rompre files (p.ext.)