SENZILL

d’estar per casa SP, d’una manera senzilla (EC)

Preparem una festa d’estar per casa; tots són de confiança / Em posaré d’estar per casa (R-M, EC)

de cada dia (p.ext.), de batalla (p.ext.), d’esport (p.ext.)

de mala estofa SP, expressió usada per a indicar que alguna cosa és de mala qualitat

És un tocador de mala estofa

de bona estofa (ant.)

de poble SP, expressió usada per a referir-se a algú que és senzill per la seva manera d’actuar o de fer alguna cosa

És de poble: encara no està acostumada a aquests avenços tecnològics / Gent de poble (S’usa normalment com a complement dels noms dona, home, gent i persona)

ésser un pagès

de ciutat (ant.), d’espardenya (p.ext.)

ésser un pagès SV, algú, ésser senzill per la seva manera d’actuar o de fer alguna cosa

Jo sóc un pagès en aquestes coses, però em sento ben orgullós d’ésser així (També s’usa amb la forma ésser molt pagès)

de poble