SENYAR-SE

fer el senyal de la creu SV, beneir, senyar amb el senyal de la creu / senyal que els catòlics fan amb la dreta al front, a la boca i al pit en llurs oracions i actes religiosos (EC, IEC)

En entrar a l’església tothom ha de fer el senyal de la creu / No sabia fer el senyal de la santa creu (També s’usa amb la forma fer el senyal de la santa creu)