SENYA

mot d’ordre SN, consigna verbal de reconeixement entre militars de missions concretes, composta del sant i senya i la contrasenya (EC)

Per entrar a l’edifici oficial s’havia de dir el mot d’ordre

sant i senya

paraula clau (p.ext.)

sant i senya SCoord, mots que serveixen al sentinella per a identificar, sobretot durant la nit, els qui s’apropen al lloc de guàrdia (IEC)

Per a poder-hi passar s’havia de dir al guardià el sant i senya

mot d’ordre

paraula clau (p.ext.)