SENTIMENTAL

ésser tot cor SV, ésser molt sensible (IEC)

És tot cor, a les pel·lícules melodramàtiques sempre acaba plorant

tenir bon cor

tenir el cor de pedra (ant.), ésser de suro (algú) (ant.), ésser un glaç (algú) (ant.)

tenir bon cor SV, sentimental / ésser una persona que es lliura fàcilment als sentiments, a la tendresa (Fr, *)

Quan era petit i trobava un gat o un gos ferit el duia a casa i el cuidava. Tenia bon cor / Té molt cor i de seguida s’emociona (També s’usa amb les formes tenir molt cor i tenir molt bon cor)

ésser tot cor

tenir el cor de pedra (ant.), ésser de suro (algú) (ant.), ésser un glaç (algú) (ant.)