SENSIBILITAT

punt flac SN, sensible / dit per a referir-se als sentiments, la sensibilitat (Fr, *)

La fi tràgica del protagonista de la novel·la li ha tocat el punt flac

arribar-li a l’ànima (a algú) (p.ext.), arribar-li al cor (a algú) (p.ext.), tocar el punt sensible (a algú) (p.ext.)