SENAT

cambra alta SN, senat / primer cos polític de certs estats moderns (EC, *)

La llei d’incompatibilitats ara es discuteix a la cambra alta

cambra baixa (p.ext.)