SEMBLANT

a imatge i semblança seva SP, dit per a assenyalar que algú o alguna cosa té gairebé la mateixa aparença i les mateixes característiques que algú altre

Déu creà l’home a imatge i semblança seva / L’escultor ha realitzat les figures a imatge i semblança vostra (També s’usa amb les altres formes del possessiu) (EC, *)

a semblança de

a l’estil de SP, com si fos (R-M)

Ja no plovia i el paraigua va servir-me a l’estil de bastó per no relliscar amb el fang que cobria el carrer / El pallasso usava l’olla a l’estil de casc (R-M)

a manera de

a tall de (p.ext.)

a semblança de SP, d’una manera semblant a (IEC)

Vol pujar el segon fill a semblança del primer / Vol comprar el sofà d’un color a semblança del de les cortines

a imatge i semblança seva

coixejar del mateix peu SV, tenir el mateix o els mateixos defectes (dues persones o més) (EC)

Tots els joves d’ara coixegen del mateix peu: detesten la disciplina / Pare i fill coixegen del mateix peu: tots dos són molt orgullosos (R-M, *)

poder-se donar la mà

calçar el mateix peu (p.ext.), calçar els mateixos punts (p.ext.)

com dues gotes d’aigua SAdv, ésser idèntics / assemblar-se moltíssim dues o més persones (R-M, EC)

Són dos germans que s’assemblen com dues gotes d’aigua, i això que no són pas bessons, per assemblar-se tant (R-M)

del mateix motlle, assemblar-se com els testos i les olles, semblar dues gotes d’aigua

com de la nit al dia (ant.), com d’un mort a un viu (ant.)

digues-li com vulguis O, expressió que hom diu a qui, sovint per entrebancar una discussió, vol distingir coses que són idèntiques amb noms diferents (EC)

Això és un cronòmetre. Cronòmetre, rellotge, digues-li com vulguis

digues-li naps, digues-li cols; digues-li atxa

més o menys (p.ext.), poc ençà poc enllà (p.ext.)

digues-li naps, digues-li cols SCoord, amb poca diferència / expressió que hom diu a qui, sovint per entrebancar una discussió, vol distingir coses que són idèntiques amb noms diferents (R-M, EC)

Titelles o marionetes, digues-li naps, digues-li cols, són ninots igualment (R-M)

digues-li com vulguis, digues-li atxa

més o menys (p.ext.), poc ençà poc enllà (p.ext.)

haver-hi un cabell (d’alguna cosa a una altra) SV, haver-hi molt poca diferència entre una cosa i una altra (A-M)

Del que jo t’he explicat a allò que va dir ell, hi ha un cabell: és pràcticament el mateix / Entre aquests dos jerseis hi ha un cabell, només es diferencien en el tipus de coll

haver-hi un negre d’ungla (d’alguna cosa a una altra)

haver-hi un tret (d’alguna cosa a una altra) (ant.)

per l’estil SP, de manera semblant, gairebé igual / d’una manera semblant, aproximadament igual (IEC, EC)

Si aquest llibre no t’agrada, t’adverteixo que l’altre és per l’estil; no cal que el llegeixis, doncs / El preu és diferent, però són per l’estil / Val uns sis euros o per l’estil (R-M, *, *)

si fa no fa

si fa no fa SConj, semblant / dit per a indicar que dues o més persones o coses són semblants (Fr, *)

Aquests dos vestits són si fa no fa / Aquell cotxe és si fa no fa com el meu

per l’estil, tres quarts del mateix

si fa o no fa (v.f.)

si m’embrutes, t’emmascaro O, de la mateixa condició (R-M)

Són dos amics si m’embrutes, t’emmascaro; no cal pas que es critiquin l’un a l’altre, perquè tenen els mateixos defectes (R-M)

fet i pastat

tallats pel mateix patró SA, assemblar-se molt, esp. en la conducta / dit de dues o més persones que s’assemblen molt, especialment en la manera de fer (IEC, EC)

El teu veí i tu sou tallats pel mateix patró, es nota que les vostres mares són cosines i que teniu la mateixa edat / Les festes de Mallorca són tallades amb el mateix patró (*, A-M)

fet i pastat, fet i plantat, del mateix motlle

tallats amb el mateix patró (v.f.), tallats del mateix patró (v.f.)

tres quarts del mateix SQ, expressió usada per a indicar que hi ha semblança entre dues persones o dues coses

A mi no m’agrada aquest professor i a la majoria de la classe tres quarts del mateix

si fa no fa (p.ext.), un si és no és (p.ext.)