SEMBLANÇA

els extrems es toquen O, expressió per a indicar que les coses oposades tenen sovint alguna semblança, sobretot quant als efectes (EC)

En Pere i la Tanit són ben diferents i es porten molt bé, és ben bé que els extrems es toquen / Ningú no hauria dit que ells dos superarien les seves diferències i es posarien d’acord, però tots els extrems es toquen (També s’usa amb la forma tots els extrems es toquen)

ésser els dos pols (p.ext.), d’un pol a l’altre (p.ext.)

ésser de família SV, dit per a denotar semblança entre dues persones o més

Els dos amics són ben bé de família, s’assemblen de fets i fan les mateixes entremaliadures / S’assemblen molt, semblen de família (També s’usa amb el verb semblar)

assemblar-se com els testos i les olles

venir de família (p.ext.)

tot ve a ésser un mateix cul de sac O, tot ve a ésser la mateixa cosa (A-M)

Me dius que està trista i que sempre es queda a casa. Tot ve a ésser un mateix cul de sac (També s’usa amb la forma tot ve a ésser un cul de sac)

ésser tot u (p.ext.)

[Mall. (A-M)]

una mena de SQ, expressió aplicada a un nom que hom pren com a referència per explicar una cosa desconeguda o per manifestar, en sentit irònic, despectiu, etc., la semblança que troba entre allò amb què hom ho compara (EC)

He vist passar una mena de gat que no sé quin animal era / El flabiol és una mena de flauta… (EC)

un no sé què