SEGURETAT

a pols SP, sense recolzar el braç ni la mà per a sostenir o fer alguna cosa (R-M)

Talla el cristall a pols, directament sobre la mola, sense ni tan sols dibuixar-hi els motius (R-M)

en sopols, a mà alçada

amb els trumfos a la mà SP, tenint seguretat de guanyar (R-M)

Quan ell s’arrisca a fer aquesta temptativa, és que ja es pensa anar amb els trumfos a la mà; si no estigués segur de guanyar no ho faria (R-M)

a cop segur (p.ext.), tenir les de guanyar (p.ext.), dur les de guanyar (p.ext.), tenir tots els trumfos (p.ext.)

cambra cuirassada SN, cambra revestida de planxes d’acer i proveïda d’elements de seguretat que substitueix la caixa forta quan la capacitat d’aquesta és insuficient (EC)

Tot bon banc ha de tenir una cambra cuirassada

caixa forta (p.ext.)

com hi ha món SAdv, expressió que ratifica enèrgicament una afirmació / expressió amb què hom reforça una afirmació, una ordre, una amenaça, etc. (EC)

Com hi ha món que demà li’n parlaré; això s’ha d’aclarir / I tant que ho faré! Com hi ha món! (R-M, *)

com hi ha Déu, a fe de Déu, com hi ha un Déu al cel

per descomptat (p.ext.)

de seguretat SP, dit del mecanisme, dispositiu, etc., que és segur en el seu funcionament o que serveix per evitar un perill, de la peça, de l’objecte, etc., que és fet a prova de ruptura, o l’ús del qual no representa cap perill, etc. (EC)

Una vàlvula de seguretat / Una llàntia de seguretat / Una molla de seguretat (IEC)

a prova de (p.ext.)