SEGURAMENT

1. amb seguretat

de ciència certa SP, amb tota seguretat (IEC)

Sé de ciència certa que ho va fer ell (S’usa normalment amb els verbs conèixer, saber, etc.)

del cert, sens dubte

a ciència certa (v.f.), com dos i dos fan quatre (p.ext.), com dos i dos són quatre (p.ext.), de llarg (p.ext.), per bon conducte (p.ext.), de bona font (p.ext.), de bona tinta (p.ext.)

de segur SP, amb seguretat / amb seguretat, certament (IEC, A-M)

De segur que aquesta tarda vindran tots els amics / Ben segur que faran cap a casa avui al vespre / De ben segur que ha estat ella, no pot haver estat ningú més (També s’usa amb les formes ben segur, de ben segur i segur) (R-M, R-M, *)

sens dubte, amb seguretat

a cop segur (p.ext.), a la segura (p.ext.)

del cert SP, [saber] positivament, sense dubte (R-M)

No ho afirmis sense saber-ho del cert; pots equivocar-te (S’usa normalment amb els verbs conèixer, dir, saber, etc.) (R-M)

de bona font, sens dubte, de ciència certa, de bona tinta

posar les mans al foc (p.ext.), per bon conducte (p.ext.)

2. probablement

a la segura SP, segurament / segons allò que hom pot jutjar (A-M, *)

Una trunyella de cabells que a la segura la meitat d’ells són postissos (A-M)

a bon compte

de segur (p.ext.)