SEGUR

anar a la segura SV, obrar amb totes les garanties de bon resultat (A-M)

Per això vull anar a la segura (A-M)

anar sobre segur, poder pujar-hi de peus

anar sobre segur SV, no arriscar-se; agafar el camí o l’opció que a hom li resulti més segura

No li agrada arriscar-se; prefereix anar sobre segur

anar a la segura

no haver-hi dubte SV, ésser ben cert (EC)

T’arriscaries molt, no hi ha dubte (EC)

sens dubte (p.ext.), no haver-hi tutia (p.ext.)

no tenir por de frares ni grameneres SV, (algú) estar ben segur d’ell mateix i de la raó que l’assisteix / ésser molt agosarat (A-M)

Quan vol una cosa l’aconsegueix perquè no té por de frares ni de grameneres

no espantar (algú) vent ni aigua

no tenir-les totes (ant.), tenir més por que un dragó (ant.)

[Mall. (A-M)]

poder pujar-hi de peus SV, dit per a assegurar la veritat o la certesa d’una asserció / poder obrar ben confiadament, sense cap mena de recel (EC)

Si ell t’ho ha dit, pots pujar-hi de peus perquè n’està molt ben informat (R-M)

posar les mans al foc, tenir (alguna cosa) pit avall, posaria la mà al foc i no em cremaria

jugar-se qualsevol cosa (p.ext.), anar a missa (p.ext.), ésser faves comptades (p.ext.)

posaria la mà al foc i no em cremaria SCoord, expressió usada per a indicar que hom està molt segur d’una cosa (IEC)

Ha estat la millor, estic segur que guanyarà el premi. Posaria la mà al foc i no em cremaria / Estic segur que va ser ell qui ho va fer: posaria sa mà en es foc i no em cremaria (Sovint s’omet el segon terme de la coordinació)

més segur que figues seques, tan cert com tu i jo ara som aquí, poder pujar-hi de peus

posaria les mans al foc i no em cremaria (v.f.), una veritat com un puny (p.ext.), una veritat com un temple (p.ext.), una veritat com una catedral (p.ext.), una veritat com una casa de pagès (p.ext.), com dos i dos són quatre (p.ext.)

posaria sa mà en es foc i no em cremaria (Mall.)

tenir (alguna cosa) a la butxaca SV, tenir alguna cosa fora de l’abast d’altri, en lloc segur per al posseïdor (EC)

Tenint els documents a la butxaca, ningú no te’ls prendrà

tenir (algú o alguna cosa) al cove, tenir (algú o alguna cosa) al pot, tenir (algú o alguna cosa) al sac, tenir (alguna cosa) a mig coll, tenir (alguna cosa) coll avall, tenir (alguna cosa) pit avall

tenir (alguna cosa) a mig coll SV, creure que és segura l’obtenció de quelcom / veure alguna cosa segura (R-M, IEC)

Li han promès que li regalarien un cotxe i ja el té a mig coll

tenir (alguna cosa) coll avall, tenir (alguna cosa) a la butxaca, tenir (alguna cosa) pit avall

tenir (alguna cosa) coll avall SV, creure tenir segura alguna cosa / veure-la segura (R-M, IEC)

He tingut un gran disgust quan he sabut que no es farà el viatge; ja el tenia coll avall / Em sembla que hi aniré, ja ho tinc coll avall (R-M, *)

tenir (alguna cosa) a mig coll, tenir (alguna cosa) pit avall, tenir (alguna cosa) a la butxaca

tenir (alguna cosa) pit avall SV, tenir alguna cosa per molt segura, confiar-hi (EC)

Tinc pit avall que ells dos tenen un embolic amorós

tenir (alguna cosa) coll avall, tenir (alguna cosa) a la butxaca, tenir (alguna cosa) a mig coll, poder pujar-hi de peus