SEGUIDAMENT

a penes SP, tot seguit que / immediatament després que (IEC, *)

Avisa’m a penes arribis i vindré de seguida / A penes havíem sortit de casa que es va posar a ploure (R-M, EC)

tot seguit, de seguida

al darrere de SP, en seguiment / just després (R-M, *)

Al darrere de la Maria va entrar en Josep / Van entrar dues noies i al darrere dos homes que no conec / Vam menjar una amanida i al darrere un tall de carn (El complement és opcional) (*, R-M, R-M)

a continuació

amb el mos a la boca SP, just havent acabat de menjar (IEC)

Ha marxat amb el mos a la boca, encara devia tenir la boca plena de menjar

arribar i empènyer SCoord, arribar tan oportunament que tot seguit s’obtingui el que es desitja (A-M)

Va ser arribar i empènyer, tan aviat com vam arribar vam aconseguir el que volíem (Només s’usa en infinitiu)

dit i fet

arribar i moldre (Barc., Vallès, Ripollès), arribar al molí i fer farina (Gir., Llofriu), arribar i fènyer (Val.), arribar i seure (Mall.)

[Men. (A-M)]

arribar i fènyer SCoord, arribar tan oportunament que tot seguit s’obtingui el que es desitja (A-M)

Tot just va arribar ja va trobar qui cercava: això sí que és arribar i fènyer (Només s’usa en infinitiu)

dit i fet

arribar i moldre (Bar., Vallès, Ripollès), arribar al molí i fer farina (Gir., Llofriu), arribar i seure (Mall.), arribar i empènyer (Men.)

[Val. (A-M)]

arribar i moldre SCoord, arribar tan oportunament que tot seguit s’obtingui el que es desitja (A-M)

Van arribar al teatre i de seguida van començar l’obra, d’això se’n diu arribar i moldre / Tothom s’esperava debades, i ell ve i arribar i moldre (Només s’usa en infinitiu) (*, Fr)

dit i fet

arribar al molí i fer farina (Gir., Llofriu), arribar i fènyer (Val.), arribar i seure (Mall.), arribar i empènyer (Men.)

[Barc., Vallès, Ripollès (A-M)]

arribar i seure SCoord, arribar tan oportunament que tot seguit s’obtingui el que es desitja (A-M)

Vam anar a Barcelona i, arribar i seure, vam trobar aparcament a la primera (Només s’usa en infinitiu)

dit i fet

arribar i moldre (Barc., Vallès, Ripollès), arribar al molí i fer farina (Gir., Llofriu), arribar i fènyer (Val.), arribar i empènyer (Men.)

[Mall. (A-M)]

d’una vegada SP, sense fer esperar més (IEC)

Fes-ho d’una vegada i calla / Digueu-m’ho d’una vegada: no m’ho feu gruar més (Fr, IEC)

una vegada per totes

d’una tirada (p.ext.), de seguida (p.ext.)

tantost com SAdv, tot seguit que / en el mateix moment en què s’esdevé quelcom (EC, *)

Tantost com foren arribats, començaren a parlar d’afers (EC)

així que, tan bon punt, tan aviat com, tot d’una que

tot d’una que SP, immediatament, respecte d’algun esdeveniment / d’una manera seguida, sense interrupció (R-M, *)

Tot d’una que acabi el teatre, vine cap a casa

tot seguit, tantost com, tan aviat com, així que

una vegada SQ, tot seguit que / immediatament després, com a conseqüència natural (A-M, *)

Una vegada que l’hagis llegit, torna’m aquest llibre / Una vegada ho hagis acabat, fes-m’ho saber (Fr, *)

tot seguit, així que, tan bon punt, un cop