SEGLE

segle d’or SN, època de prosperitat i de gran esplendor cultural (EC)

El segle d’or de la literatura (EC)

edat d’or

temps de vaques grasses (p.ext.)