SEGAR

fer herba SV, segar, collir o arrencar herba per donar-la al bestiar / segar-la per a donar-la al bestiar (EC, IEC)

Vaig a fer herba, que els conills estan afamats

segar molt terrer (p.ext.)

segar molt terrer SV, segar tallant les espigues arran de terra (A-M)

És millor segar molt terrer que no pas deixar les espigues llargues

fer herba (p.ext.)