SEDIMENTAT

d’al·luvió SP, terrenys formats de sediments que les aigües han dipositat (A-M)

Terrenys d’al·luvió / L’horta és a la terra d’al·luvió que voreja la riera (A-M, *)