SECRET

foc colgat SN, cosa oculta però activa (com idees, sentiments, projectes, etc.) (A-M)

Per la cara que fa, segur que amaga un foc colgat

haver-hi gat amagat (p.ext.), haver-hi gat en sac (p.ext.)

haver-hi una mà oculta SV, en un afer, haver-hi una persona que hi intervé secretament (IEC)

Em sembla que en aquest assumpte hi ha una mà oculta

haver-hi gat amagat (p.ext.), haver-hi gat en sac (p.ext.)

secret d’estat SN, secret inherent als afers polítics i diplomàtics, la revelació del qual per part d’un funcionari públic compromet la seguretat de l’estat (EC)

El que s’ha acordat en aquesta reunió és secret d’estat, que no se n’assabenti l’oposició

secret de confessió SN, obligació i dret que té el sacerdot d’abstenir-se de revelar el que el penitent li ha confessat en el sagrament de la penitència (EC)

Tots els capellans han de mantenir el secret de confessió

secret professional (p.ext.), mantenir un secret (p.ext.), guardar un secret (p.ext.)

secret professional SN, obligació d’un professional de no divulgar allò que ha conegut per raó del seu ofici llevat dels casos que estableix la llei (IEC)

Els advocats han de guardar el secret professional

secret de confessió (p.ext.), mantenir un secret (p.ext.), guardar un secret (p.ext.)